Welkom op de website van Tandartspraktijk Eline Segaert

De praktijk zal wegens verlof gesloten zijn van 21 juli tot en met 8 augustus.

Onze behandelingen

Group 3 Created with Sketch.

Preventie

Group 4 Created with Sketch.

Restauratief

Group 5 Created with Sketch.

Prothetisch

Group 8 Created with Sketch.

Orthodontie - Invisalign

Group 6 Created with Sketch.

Esthetisch

Group 7 Created with Sketch.

Kinderen

Precontractuele informatieverplichting

Naam en voornaam: Segaert Eline
Bijzondere beroepstitel: Algemeen Tandarts
RIZIV-nummer: 3-15053-03-001
Ondernemingsnummer: BE0686.632.910
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Praktijkadres: Zeger van Heulestraat 5, 8501 Heule
Telefoonnummer: 056/90.73.77
Website: www.tandartspraktijksegaert.be
Op website vermeld e-mailadres: eline@tandartspraktijksegaert.be
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA verzekeringen, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel
Honorariumtransparantie: niet geconventioneerd
Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:
- Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
- RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
- Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
- Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.